Τμήμα Β’ Οικονομικού

Προϊστάμενη: Νίκη Κουρούπη

Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Πάσης Φύσεως Προσωπικού – Έκδοση Πράξεων Μετακίνησης Προσωπικού (Εκπαιδευτικού & Διοικητικού) – Καταβολή Μη Μισθολογικών Παροχών – Καταστάσεις Εξόδων Κίνησης Εκτός Έδρας Και Αποστολή Στη ΔΥΕΕ – Παραλαβή & Διάθεση Πάσης Φύσεως Υλικών &
Μέσων – Έλεγχος & Υποβολή Δικαιολογητικών Για Την Εκκαθάριση Κάθε Είδους Δαπάνης – Εν Γένει Στήριξη Υπηρεσιών Δ/νσης Και Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σε Οικονομικά Θέματα -Απουσιολόγια Αναπληρωτών ΕΣΠΑ – Διαχείριση Πλατφόρμας Ανάρτησης Παραστατικών – Υπερωρίες – Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσιών Πάσης Φύσεως

 

Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Νίκη Κουρουπη
Τηλ: 27210-29827
Email: mail@dipe.mes.sch.gr