Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πληροφορικής για αποσπάσεις

στις Γενικές Διευθύνσεις 1. Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, 2. Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και 3. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ.