Δελτίο τύπου για σειρά προτίμησης Σχολικών Μονάδων όσων υποψήφιων Διευθυντών δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω αντικειμενικής αδυναμίαςπρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη schooldirectors.minedu.gov.gr