Για τα δημοτικά σχολεία που παρέμειναν κενά μετά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, καλούνται οι υποψήφιοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στον πίνακα να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση, εφόσον το επιθυμούν, από σήμερα Τετάρτη 19/4/2023 έως και την Παρασκευή 21/4/2023 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων για κενά σχολεία (η πρόσκληση και έντυπο δήλωσης τοποθέτησης έχουν αποσταλεί στα υπηρεσιακά email των υποψηφίων)