Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων – Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση