Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης