Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δήλωση έως και την Τετάρτη, 09-08-2023 και ώρα 13:00 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail της Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας mail@dipe.mes.sch.gr.