Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή της Κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (mail@dipe.mes.sch.gr) ως την Παρασκευή, 15/09/2023, ώρα 8 το πρωί.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (mail@dipe.mes.sch.gr) ως την Παρασκευή, 15/09/2023, ώρα 8 το πρωί.