Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών 4/Θ Νηπιαγωγείων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136), Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων