Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ, 2023: Ο αντίκτυπός της στη Σύγχρονη Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτή» (Καλαμάτα, 7-9 Δεκεμβρίου 2023)