Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης πεδίου Α2 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων