Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών –αλλαγή στη μορφή των δημοσίων Αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961(Επισημείωση ΑPOSTILLE