Γνωριμία με τις δομές υποστήριξης

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος με την υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης στα πλαίσια της υποστήριξης και ενδυνάμωσης της βιολογικής οικογένειας παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατόπιν αξιολόγησης κάθε περιστατικού.

Μέσω της επιστημονικής ομάδας (Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Ειδική παιδαγωγό, Λογοθεραπεύτρια) και εθελοντών εκπαιδευτικών έπειτα από αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης, παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των παιδιών, εκπαιδευτικής και ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης τους, λογοπεδικής υποστήριξης, συστηματικής συμβουλευτικής προς τους γονείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και άλλων θεμάτων που αφορούν στα παιδιά. Επιπλέον, πραγματοποιούνται παραπομπές σε δομές- φορείς (υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας, κ.ά).

Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί, Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες Σχολικών Μονάδων μπορούν να επικοινωνήσουν στα στοιχεία που αναγράφονται στο τέλος προκειμένου να παρασχεθούν σε παιδιά και γονείς, ανάλογα την περίπτωση:

Συστηματική συμβουλευτική προς τους γονείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και άλλων θεμάτων που αφορούν στα παιδιά.
Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων.
Ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη από Ειδική Παιδαγωγό.
Μαθησιακή υποστήριξη στα παιδιά.
Λογοπεδική υποστήριξη.
Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης γονέων (δημιουργικά εργαστήρια).
Παραπομπή σε υπηρεσίες – δικτύωση (πρόνοιας, υγείας, κ.ά.) για επίλυση ενδεχόμενων κοινωνικών, νομικών και λοιπών προβλημάτων του παιδιού.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Καπετάν Κρόμπα 11
241 33 Καλαμάτα
Τηλ.: 2721098660 & 6941660532 καθημερινά από τις 9.30 έως 20.30
Fax: 2721098939
soskalamata@sos-villages.gr
www.sos-villages.gr

Το Κέντρο Επαγγελματικής & Οικογενειακής Υποστήριξης αποτελεί μια νέα  δράση των Παιδικών Χωριών SOS στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στόχος του είναι η παροχή φροντίδας και υποστήριξης στο παιδί που το έχει ανάγκη καθώς και η ενδυνάμωση της  οικογένειας του, που βάλλεται από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε δυο άξονες:

(α) στην επαγγελματική υποστήριξη και συμβουλευτική η οποία παρέχεται ως μια παρέμβαση ολιστικού τύπου που λαμβάνει υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των γονέων και υλοποιείται μέσα από μια σειρά ατομικών ή και ομαδικών συναντήσεων και

(β) στην πλαισίωση των παιδιών σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία με στόχο τη μαθησιακή τους υποστήριξη και την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Βιλεαρδουίνου & Αγίου Ιωάννου
24100 Καλαμάτα
Τηλ: 2721600725 καθημερινά από τις 11.00 έως 20.00.
sosdaycarekal@sos-villages.gr

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας ξεκίνησε την λειτουργία του τον Αύγουστο του 2013 αριθμώντας ήδη σχεδόν 6 χρόνια λειτουργίας και παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε:
• ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
• ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
• εργασιακή συμβουλευτική
• νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
• συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία, οικονομική βία, και συγκεκριμένα:
• ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία
• βιασμό ή απόπειρα βιασμού
• σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.
Επίσης, δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking).
Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:
• Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο).
• Τα τριάντα εννέα (39) Συμβουλευτικά Κέντρα.
• Τους δεκαεννέα (19) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.womensos.gr

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο:
Περρωτού & Μαντίκλου – Καλαμάτα (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 27210 99225 & 27210 99212 / Fax: 27210 99225 / E-mail: ksg@kalamata.gr
Facebook: Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας