Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+/KA1 με τίτλο «Vielfalt gemeinsam verstehen» (Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία)