Έντυπα αδειών μόνιμων εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19 – ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ – Κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 5043/2023 παύει να χορηγείται η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 στους/στις εκπαιδευτικούς και σε λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, πλην των εργαζομένων σε δημόσιες δομές υγείας και σε δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας.