Έντυπα αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Α. Πράξεων ΕΣΠΑ

 1. Αίτηση άδειας αναπληρωτών ΕΣΠΑ
 2. Χορήγηση κανονικής άδειας σε αναπληρωτή/αναπληρώτρια εκπαιδευτικό με αποδοχές
 3. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
 4. Χορήγηση άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο, με αποδοχές
 5. Χορήγηση ειδικής άδειας (αιμοληψίας/αιμοδοσίας) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 6. Χορήγηση ειδικής άδειας (εξετάσεων) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 7. Χορήγηση ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 8. Χορήγηση ειδικής άδειας (παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου-ων) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 9. Χορήγηση ειδικής άδειας (τέλεση γάμου) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 10. Χορήγηση ειδικής άδειας πατρότητας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 11. Χορήγηση ειδικής άδειας ανυπαιτίου κωλύματος (συμμετοχή σε δίκη)   αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές
 12. Χορήγηση ειδικής άδειας (λόγω ασθένειας τέκνου-ων)  αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές

Β. Πράξης ΕΣΠΑ ΠΕΠ Πελοποννήσου

 1. Αίτηση άδειας αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕΠ
 2. Χορήγηση κανονικής άδειας σε αναπληρωτή/αναπληρώτρια εκπαιδευτικό με αποδοχές ΠΕΠ
 3. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕΠ
 4. Χορήγηση άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο, με αποδοχές ΠΕΠ
 5. Χορήγηση ειδικής άδειας (αιμοληψίας/αιμοδοσίας) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 6. Χορήγηση ειδικής άδειας (εξετάσεων) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 7. Χορήγηση ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 8. Χορήγηση ειδικής άδειας (παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου-ων) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 9. Χορήγηση ειδικής άδειας (τέλεση γάμου) αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 10. Χορήγηση ειδικής άδειας πατρότητας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 11. Χορήγηση ειδικής άδειας ανυπαιτίου κωλύματος (συμμετοχή σε δίκη)   αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ
 12. Χορήγηση ειδικής άδειας (λόγω ασθένειας τέκνου-ων)  αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με αποδοχές ΠΕΠ