Έντυπα αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19

ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ COVID -19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19

ΑΔΕΙΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19