Δημοτικά Σχολεία: Συμπληρωματικό Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19