ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19