Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτροπής Κριτών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Εκπαιδευτική Καινοτομία