Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στον ΟΠΣΥΔ 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 – Τροποποίηση 13-05-2022