Έντυπα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2022 – Κατάθεση δικαιολογητικών – Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας καλωσορίζει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως ανακοινώθηκαν με τα ΦΕΚ 1930/Γ/16-8-2022), 9, ΦΕΚ1927/Γ/16-08-2022, ΦΕΚ1928/Γ/16-08-2022) . Οι διοριζόμενοι /ες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας από τις 17-08-2022 έως και 23-08-2022 .