Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μαθητών Δ΄ τάξης στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2022-23