Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης μέτρων για τη νόσο COVID-19