Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΠΕ Μεσσηνίας κάνουν χρήση της

Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, Εξουσιοδότησης και Ομοσπονδίας (Single Sign On - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών, συνδεθείτε με τα στοιχεία του Σχολείου στο ΠΣΔ.

Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του υπηρεσιακού email του Σχολείου (όχι τους κωδικούς του Myschool).
Παρακαλούμε για λόγους ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε αποσύνδεση μόλις ολοκληρώσετε την υποβολή των στοιχείων της φόρμας.