Ψηφιακή Υπογραφή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ φορέων προβλέπεται η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών (εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής) τριετούς διάρκειας σε δημοσίους υπαλλήλους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαιούχοι είναι οι Διευθυντές των Σχολικών μονάδων (σε αυτή τη χρονική στιγμή του Σχολικού Έτους προηγούνται όσοι έχουν μόνιμη σχέση εργασίας).

Πρόκειται για νέα διαδικασία που αντικαθιστά την παλαιότερη. Τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά που είχαν χορηγηθεί παραμένουν σε ισχύ και είναι έγκυρα.

Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες σε μορφή ερωταπαντήσεων. Το υλικό αυτό θα εμπλουτίζεται συνέχεια ώστε να απαντά στα δικά σας ερωτήματα ενώ θα είναι διαθέσιμο στην περιοχή Ρωτώ … στην κατηγορία “Ψηφιακές Υπογραφές / Ψηφιακά Πιστοποιητικά / Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Υπογραφής”

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί το αντίστοιχο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο

Που χρησιμεύει η Ψηφιακή Υπογραφή;

Η Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμεύει ως μέσο για την επικύρωση/διασφάλιση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων που διακινούν πολίτες και υπηρεσίες.

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ισοδύναμη με ιδιόχειρη υπογραφή;

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, «Ψηφιακή Υπογραφή» σύμφωνα με την καταργηθείσα Οδηγία 1999/93/EK, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 150/τ.Α’/2001, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής.

Η λειτουργία της αφορά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Γιατί να έχω Ψηφιακή Υπογραφή; Θα διευκολύνει τη δουλειά μου; ειναι υποχρεωτικη;

Η διαδικασία εκτύπωσης, ιδιόχειρης υπογραφής και σάρωσης εγγράφου για την αποστολή του σε οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να αντικατασταθεί από τη συντομότερη ψηφιακή υπογραφή του. Μετά την ψηφιακή υπογραφή του το έγγραφο πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στο email του αποδέκτη.

Εκτός από την επιτάχυνση των διαδικασιών, η χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής θα αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα ως μέσο διασφάλισης της εγκυρότητας των διακινούμενων εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου. 

Η Ψηφιακή Υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Σχολείου (για την αποστολή εγγράφων σε υπηρεσιακούς αποδέκτες) αλλά και για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε προσωπικής υπόθεσης του κατόχου της (για την αποστολή εγγράφων/αιτήσεων σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα σύμφωνα με τις εκάστοτε οριζόμενες απαιτήσεις).

Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακής Υπογραφής;Έχετε λάβει ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Ψηφιακής Υπογραφής και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Συνοπτικά η διαδικασία περιλαμβάνει:

-Ενημέρωσή σας για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της ΨΠ

-Αίτημα αποστολής προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, email στο ΠΣΔ) προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο οποίο πρέπει να ανταποκριθείτε

-Ταυτοποίησή σας χωρίς φυσική παρουσία μέσα από μια σύντομη συνάντηση μέσω webex (θα σας ζητηθεί να δείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα)

-Τεχνική διαδικασία χορήγησης της Ψηφιακής Υπογραφής η οποία θα ολοκληρωθεί σε 3 βήματα-στάδια (θα έχετε αναλυτικές οδηγίες και καθοδήγηση). 

Όλη η διαδικασία συνολικά από την αρχή ως το τέλος είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Πώς γίνεται η Ψηφιακή Υπογραφή εγγράφου;

Αφού έχετε πλέον αποκτήσει Ψηφιακή Υπογραφή μπορείτε να υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφά σας με την εξής διαδικασία:

-Σύνδεση στον ιστότοπο https://webapp.mindigital-shde.gr/login με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε ορίσει στη διαδικασία έκδοσης της Ψηφιακής Υπογραφής

-Μεταφόρτωση του προς υπογραφή αρχείου (μπορεί να είναι .docx, .xlsx, .pdf) και ορισμός της θέσης υπογραφής στο έγγραφο

-Εισαγωγή ενός κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Το έγγραφο πλέον έχει υπογραφεί. Μένει να “κατέβει” στον υπολογιστή για να σταλεί στη συνέχεια όπου χρειάζεται.