ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19

Τα στοιχεία αντλούνται σε καθημερινή βάση στις 12.30 και αποστέλλονται αυτόματα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καταγραφή κρουσμάτων COVID-19
Νέα Φόρμα για την ημερήσια καταγραφή κρουσμάτων covid-19. Η Φόρμα αυτή θα χρησιμοποιείται από τις 12/1/2022, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ζητά το ΥΠΑΙΘ
Παρακαλούμε επιλέξτε το Σχολείο σας από τη λίστα. Τα σχολεία παρουσιάζονται κατά τύπο (πρώτα τα Δημοτικά) και κατά Δήμο (αλφαβητικά)
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό των Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων Μαθητών για τη σημερινή ημέρα
Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό των Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ για τη σημερινή ημέρα
Παρακαλούμε καταγράψτε την ειδικότητα ή τις ειδικότητες των Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που είναι Επιβεβαιωμένα Κρούσματα για τη σημερινή ημέρα π.χ 2 ΠΕ70, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ86
Παρακαλούμε καταγράψτε την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες των θετικών τεστ των Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που δηλώνετε σήμερα ως Επιβεβαιωμένα κρούσματα με την ίδια σειρά που έχετε δηλώσει τα κρούσματα στο αμέσως προηγούμενο πεδίο π.χ. για τα κρούσματα των 2 ΠΕ70, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ86 οι ημερομηνίες θα πρέπει να είναι κάπως έτσι: 27/01/2022 και 28/01/2022, 28/01/2022, 28/01/2022
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων λοιπού Προσωπικού για τη σημερινή ημέρα
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό των τμημάτων στα οποία παρουσιάστηκε Επιβεβαιωμένο Κρούσμα για τη σημερινή ημέρα
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό των κλειστών τμημάτων (σε αναστολή λειτουργίας) λόγω κρουσμάτων μαθητών 50+1 για τη σημερινή ημέρα
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό των κλειστών τμημάτων (σε αναστολή λειτουργίας) λόγω ΝΟΣΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (COVID19) ή ΛΟΓΩ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για τη σημερινή ημέρα
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό των κλειστών τμημάτων ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (σε αναστολή λειτουργίας) λόγω ΝΟΣΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (COVID19) ή ΛΟΓΩ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για τη σημερινή ημέρα
Συμπληρώστε το email που επιθυμείτε να ενημερωθεί με τα στοιχεία της φόρμας που θα υποβάλλετε