ΕΠΕΙΓΟΝ Σχετικά με την πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 6ης Νοεμβρίου 2022.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται και δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τώρα,…