Αποσπάσεις-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις |

Πρόσκληση για κενά σχολεία

Για τα δημοτικά σχολεία που παρέμειναν κενά μετά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, καλούνται οι υποψήφιοι/ες…

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα