Μαθητικοί διαγωνισμοί – εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές – εγκρίσεις

Μεταβυζαντινά μοναστήρια, ο λύχνος του ελληνικού πολιτισμού : Κρυφό σχολείο-έφηβοι νεομάρτυρες, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

Η  Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης εναρμονίζεται με τον εθνικό παλμό της Παλιγγενεσίας και συμμετέχει…