Γενικά

Έντυπα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2022 – Κατάθεση δικαιολογητικών – Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας καλωσορίζει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως ανακοινώθηκαν με…

Νομοθεσία ιδιωτικών σχολείων

Νόμοι Εγκύκλιοι Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Διαδικασία – δικαιολογητικά αδειών ιδιωτικών σχολείων