Μαθητικοί διαγωνισμοί – εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές – εγκρίσεις

Έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος «Εθνικός Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2024», «Το Γαλλόφωνο Φέρι και το Γαλλόφωνο Αυτοκίνητο στη Διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας» και «4η Ελληνογαλλική Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Εβδομάδα», βάσει της «Χάρτας Συνεργασίας»