Εβδομαδιαίες Ενημερώσεις |

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023 – Προθεσμία έως 23/06/2023

Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διευθυντριών/ντων σε κενές θέσεις διευθυντριών/ντων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την αρ. 2132/19-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΟΖ46ΜΤΛΗ-Ε7Ν) απόφαση τοποθέτησης έως τις 4-7-2023.

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024