Σίτιση μαθητών Δήμου Καλαμάτας |

Σίτιση μαθητών Δήμου Καλαμάτας

Νομοθεσία ΦΕΚ 5886/τ.Β’/31-12-2020 Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2021…