Ψηφιακή Υπογραφή |

Ψηφιακή Υπογραφή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ φορέων προβλέπεται η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών (εγκεκριμένων πιστοποιητικών…