Δείτε το! |

Κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας και Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης

Υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε.…

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας – Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών…

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής – Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολ. έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των…