Εκδήλωση για Σεξουαλικά Κακοποίηση Παιδιών – 10ο Πειραματικό σχολείο Καλαμάτας