Δώσε τέλος στο σχολικό εκφοβισμό. Έχεις τη δύναμη.

Για τη σχολική μονάδα

Για να ορίσουν τους Υπεύθυνους αναφορών εκπαιδευτικούς: https://stop-bullying.gov.gr/admin

Για τη Διαχείριση Αναφορών Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού: https://stop-bullying.gov.gr/investigate

Θεσμικό Πλαίσιο: https://stop-bullying.gov.gr/institutional-framework

Εκπαιδευτικό υλικό: https://stop-bullying.gov.gr/content

Για γονείς

https://stop-bullying.gov.gr


Χρήσιμα Έγγραφα