Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αποσπάσεις σε περιοχές και φορείς

Η εγκύκλιος των αποσπάσεων σε φορείς ανακοινοποιήθηκε 2η φορά ως προς τα σχολεία φορέων με την προσθήκη του Νηπιαγωγείου Ισραηλίτικης κοινότητας Θεσσαλονίκης…

Η εγκύκλιος των αποσπάσεων σε φορείς ανακοινοποιήθηκε στο ορθό ως προς τον πίνακα Γ’ του παραρτήματος 2 (Κέντρα /δομές φιλοξενίας ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης)…