Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 για απόσπαση στην ΠΔΕ Πελοποννήσου