Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών σε Φορείς 2023-2024