Εκδήλωση Παρουσίασης Επετηρίδας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Καλαμάτας