Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Με ασφάλεια καινοτομώ»