Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο ΝομικήςΥποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής ΔιεύθυνσηςΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης Αττικής