Δείτε το! |

Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διευθυντριών/ντων σε κενές θέσεις διευθυντριών/ντων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την αρ. 2132/19-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΟΖ46ΜΤΛΗ-Ε7Ν) απόφαση τοποθέτησης έως τις 4-7-2023.

Κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας και Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης

Υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε.…

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας – Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών…