Εγκύκλιοι – Οδηγίες – Ανακοινώσεις

Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2024-2025 και β) Φ52/73694/Δ1/02/07/2024(ΑΔΑ: ΨΗΥ846ΝΚΠΔ-2ΤΧ) με θέμα Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2024-2025

Έλεγχος και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα‘myschool’ σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2022-2023 &2023-2024»

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος2024-2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024