Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η: Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και Νέα Διεύθυνση

Η διαδικασία μεταστέγασης στη νέα έδρα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας επί της οδού Υπαπαντής 36 , Τ.Κ. 24133 στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε.

Επισυνάπτεται ο νέος τηλεφωνικός κατάλογος, ο οποίος βρίσκεται πάντα αναρτημένος στην Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στη διαδρομή Για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης -> Επικοινωνία.