Γενικά

Πρόσκληση για κενά σχολεία

Για τα δημοτικά σχολεία που παρέμειναν κενά μετά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, καλούνται οι υποψήφιοι/ες…

Κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας και Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης

Υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε.…

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας – Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών…