Εκπαιδευτική δράση Παραρτήματος Τριφυλίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας με θέμα «Εισαγωγή στον κόσμο της Κυκλικής Οικονομίας».