Διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα : ”Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία με μαθητές Ρομά στην τάξη” από την ΠΔΕ Αττικής