Εσωτερικός Κανονισμός-Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

Ο σύνδεσμος οδηγεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας / Μνημόνιο  Ενεργειών για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών στη Σχολική Μονάδα.